​Ring for råd og vejledning - og et godt tilbud

Dine personlige oplysninger

Når du kontakter os, rekvirerer tilbud eller på anden vis afgiver personlige oplysninger til os, behandler Entreprenør Georg Jørgensen som dataansvarlig dine oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Kontaktoplysninger

Entreprenør Georg Jørgensen

Kvinderupvej 17

3550 Slangerup

Tlf. 40 15 37 90

asfalt.georg@mail.dk

Cvr-nr. 76090513

Formålet med indsamlingen af dine oplysninger

Vi indsamler dine data for at opfylde vores forpligtelse til dig som kunde og for at kunne give dig den bedste service ved henvendelse til os, samt hurtigst muligt at kunne håndtere dine ordrer.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler almindelige personoplysninger om dig som navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse.

Videregivelse af dine oplysninger

Vi gør opmærksom på, at dine oplysninger eventuelt kan blive videregivet til underentreprenører i forbindelse med udførelse af opgaven for dig.​

Dine oplysninger kan, efter konkret vurdering, blive videregivet til kreditforsikringen Coface med henblik på indhentning af risikovurdering samt forsikring af entreprisesummen.

Hvor stammer oplysningerne fra

Vi behandler de oplysninger du selv giver os i forbindelse med kontakt enten via telefon, e-mail, almindeligt brev eller via vores kontaktformular på hjemmesiden.

Opbevaring

Vi opbevarer dine data så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål og i øvrigt i overensstemmelse med øvrig lovgivning, bl.a. bogføringsloven.

Dine rettigheder

Vi gør opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, vi behandler om dig:

  • ​Retten til indsigt
  • ​Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • ​Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
  • ​Retten til dataportabilitet

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.​

Ankenævn

Den 1. oktober 2015 er trådt en

ny lov i kraft ifbm. et nyt forbrugerklagesystem.

Klik her for mere information

MEDLEM AF

Find vej

Kontakt os

Entreprenør Georg Jørgensen

Kvinderupvej 17

3550 Slangerup

cvr.nr.76090513

E-mail: asfalt.georg@mail.dk

Behandling af persondata, klik her

Telefontid:
Mandag - Fredag: 08.00 - 16.00
​Hans: 40 32 55 90

Georg: 40 15 37 90